Podmienky

Kompletné Všeobecné podmienky si môžete prevziať TU

DOKLADY KTORÉ POŽADUJEME K UZATVORENIU ZMLUVY

Od fyzickej osoby:

  • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
  • vodičský preukaz – platný minimálne 2 roky

Od právnickej osoby:

  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list nie starší ako tri mesiace
  • vodičský a občiansky preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • splnomocnenie v prípade podpisu zmluvy inou osobou ako konateľom

DOBA PRENÁJMU

Minimálna doba prenájmu je 1 deň (t.j. 24 hod.). V zmluve uvádzame dobu prenájmu počtom dní. V prípade prekročenia doby prenájmu môžeme doúčtovať každý začatý deň prenájmu.

PLATOBNÉ PODMIENKY A DEPOZIT

Úhradu za predpokladanú dobu zapožičania vozidla požadujeme vopred. Zároveň požadujeme aj zálohu za vozidlo (DEPOZIT). Zálohu po vrátení nepoškodeného automobilu vrátime späť nájomcovi.

HAVARIJNÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI KRÁDEŽI

Vozidlá sú havarijne a zákonne poistené, v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je však  klient plne zodpovedný za všetky škody spôsobené jeho činnosťou na prenajatom vozidle.

CESTA DO ZAHRANIČIA

Klient musí pred uzavretím zmluvy o „Prenájme vozidla“ oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. Nie je povolené vycestovať do týchto krajín: Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Rusko, Ukrajina.

Pri ceste do zahraničia môžeme požadovať ďalší doklad a to: 

  • rodný list
  • faktúra za telefón
  • pas
  • list vlastníctva atď

NAJAZDENÉ KILOMETRE

Pri prenájme na jeden deň je limit kilometrov obmedzený na 400 km. Ak klient najazdí viac bude mu doúčtovaná sadzba 0,09 €/km. Pri prenájme na viac dní je limit  najazdených kilometrov 3500 km/7dní.

SLUŽBY V CENE

Asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.